Bílá 190 | 739 15 Bílá | Recepce +420 725 222 113

COVID-19 INFO: Aktuální opatření

Při stupni 5 PES plazí zákaz ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb

a)  osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b)  osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
c)  cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
d)  osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
e)  osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
f)  osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády.

Aktualizováno 27.12.2020