Bílá 190 | 739 15 Bílá | Recepce +420 725 222 113

NOVÁ SLUŽBA – BEZ RIZIKA

MÁTE STRACH, ŽE PŘIJDETE O UHRAZENOU ZÁLOHU ZA UBYTOVÁNÍ?

Využijte službu BEZ RIZIKA. Při zrušení rezervace z důvodu nemoci hosta (včetně COVID-19), Vám vrátíme 80% uhrazené zálohy!

Podmínky: Služba BEZ RIZIKA se vztahuje na 80% storno poplatků při akutním onemocnění (upoutání na lůžko nebo hospitalizace z rozhodnutí ošetřujícího lékaře) jednoho z hostů zapsaných v rezervaci.
Pozor – naše ubytování nabízí ceny za apartmán nebo pokoj. Pokud tedy onemocní jen některý z hostů a ostatní ubytovací služby využijí, nebude moci službu BEZ RIZIKA uplatnit.

Datum objednání služby: Služba BEZ RIZIKA musí být objednána a uhrazena nejpozději do 3 dní od uhrazení první zálohy. U Last minute rezervací (objednávka rezervace méně než 7 dní před začátkem pobytu) musí být služba BEZ RIZIKA objednána v tentýž den jako objednávka rezervace.

Doložení dokumentů: Pro čerpání služby je nutné doložit písemně potvrzení od lékaře (lékařskou zprávu) o akutní nemoci – hospitalizaci nebo upoutání na lůžko z rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Služba BEZ RIZIKA se vztahuje jen na potíže jednoho ze zapsaných hostů.

Na co se služba nevztahuje:
– akutní onemocnění či úraz, u nichž v době objednání služby BEZ RIZIKA probíhala léčba či vyšetření nutná pro stanovení diagnózy nebo způsobu léčení,
– vaše chronické onemocnění,
– úraz, který utrpíte při vědomém nedodržení právních předpisů a doporučení,
– plánované operační zákroky a vyšetření,
– preventivní karanténa,
– ošetřujícím lékařem nesmíte být Vy, Váš příbuzný nebo osoba blízká.

Při onemocnění a následném uplatnění služby BEZ RIZIKA je Vaší povinností nás neprodleně písemně informovat rezervace@apartmanynafare.cz.

Kdy bude záloha vrácena:80% z uhrazené zálohy bude vráceno do 14 dní od doručení a schválení podkladů.

Službu není možné uplatnit u nevratné cenové kategorie – nejnižší cena, bez možnosti storna.